Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

13. sednica Skupštine opštine

Danas je u Staroj Pazovi održana sednica Skupštine opštine, na kojoj su odbornici većinom glasova usvojili rebalans opštinskog budžeta za 2013. godinu, prema kome će budžet iznositi 3 milijarde 334 miliona 827 hiljada dinara.

Na sednici je odlučeno i da se dosadašnji vršioci dužnosti direktora javnih preduzeća postave za direktore, a usvojene su i izmene i dopune programa poslovanja i finansijskih planova Javnih preduzeća "Direkcija za izgradnju", "Vodovod i kanalizacija" i "Čistoća".

Predsednik opštine Đorđe Radinović, na početku zasedanja se obratio odbornicima, najavivši izgradnju petlje za uključenje na autoput Beograd - Novi Sad, na putu između Starih Banovaca i Nove Pazove, za koju su obezbeđena sredstva u Preduzeću za puteve.

Na sednici su oformljene i komisije za nazive ulica i trgova, za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta, za izgradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.