Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

"Kablovska nije socijalna kategorija"

 Kopernikus Kablovska

Srđan Milovanović, Direktor Kablovskog operatera Kopernikus, rekao je danas u Staroj Pazovi da cena mesečne pretplate za kablovsku televiziju ne može biti manja od trenutne zato što su strani kanali povećali svoje cene, pa su samim tim i troškovi Kopernikusa sada nešto veći.

- Razumem građane kojima je 900 dinara veliki izdatak, ali kablovska televizija ne spada u socijalnu kategoriju i mi moramo da pokrijemo sve svoje troškove.

Nakon naše konstatacije da se sličan paket kanala u SBB kablovskoj mreži mesečno naplaćuje 745 dinara, Milovanović je rekao da i SBB već duže vreme planira da poveća cenu pretplate na 900 dinara, ali oni moraju sačekati dozvolu agencije za zaštitu od monopola zato što pokrivaju 40% domaćinstava svojom mrežom i očekuje se da u martu i SBB podigne cenu pretplate.

Na pitanje da li će zbog nedavnog kvara na satelitu i dvodnevnog odsustva većine stranih kanala Kopernikus umanjiti svojim korisnicima cenu pretplate za januar, Milovanović je odgovorio:

- Nama Republička radiodifuzna agencija dozvoljava da imamo prekid programa do 48 sati zbog kog ne moramo da umanjujemo mesečnu pretplatu. Svaki prekid programa preko tog broja sati dužni smo da uračunamo na kraju meseca, ali ovaj prekid je trajao manje od dva dana i pretplata za januar neće biti umanjena.

Direktor Kopernikusa je izjavio i da pritužbe građana na neljubaznost i sporost u otklanjanju kvarova njihovih zaposlenih u Staroj Pazovi shvata veoma ozbiljno i da će lično razgovarati sa šefom pazovačkog odseka kako se takve stvari ne bi ponavljale u budućnosti. On je najavio i mogućnost da se program uskoro obogati za sportski kanal Arena Sport, dok se o ESPN America koji je kao i Arena Sport već prisutan kod SBB-a i drugih operatera još uvek ne razmišlja.

Nažalost mala je šansa da neki drugi veliki operater vidi svoj finansijski interes u dolasku na teritoriju Opštine Stara Pazova jer su troškovi postavljanja nove mreže veliki, a broj ljudi koji je spreman da ponovo plati više hiljada dinara za uvođenje nove kablovske televizije je ipak veoma mali.

Na kraju ostaje utisak da se u ovom slučaju situacija neće mnogo promeniti u korist građana, ali pohvalna je činjenica da se predsednik opštine i sam angažovao i pokrenuo raspravu koja kratkoročno neće imati veliki uticaj na poslovnu politiku Kopernikusa, ali dugoročno može da pomogne jer ova firma sada zna da će opštinska uprava stati iza građana ako u budućnosti usluga ne bude na zadovoljavajućem nivou.