Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Vađenje lične karte i pasoša - zakazivanje preko interneta

Elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahteva za lične karte i pasoše, počelo je da se promenjuje na sajtu MUP-a, a na posebnom delu namenjenom stanovnicima naše opštine, svi građani mogu preko interneta zakazati termin i izbeći duža čekanja i gužve.

Adresa preko koje se može zakazati termin za podnošenje zahteva za lične karte i pasoše je http://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=1298, ali prethodno je neophodna besplatna registracija za koju je potrebna važeća i-mejl adresa i javni matični broj osobe koja se registruje. 

Preko naloga jednog člana porodice moguće je zakazati termine i ostalim članovima domaćinstva, pa nije neophodno da svaka osoba otvara poseban nalog na sajtu MUP-a.

Registrovanim korisnicima takođe je omogućeno da preko interneta poruče pojedina dokumenta poput uverenja o državljanstvu, ili izvoda iz matične knjige rođenih, a na lak i pregledan način se mogu pronaći i informacije o raznim dokumentima i načinima da se izvrše administrativni poslovi vezani za rad Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za nekoliko gradova u Srbiji omogućeno je da se preko interneta zakaže i termin za podnošenje zahteva za registraciju vozila, ali ovakva mogućnost još uvek ne postoji za Staru Pazovu.