Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Dveri predložile "Porodičnu deklaraciju"

Predstavnici Opštinske organizacije Dveri, predali su Skupštini opštine Predlog Porodične deklaracije, sa zahtevom da se taj predlog uvrsti u dnevni red narednog zasedanja.

Dveri nemaju svoje predstavnike u aktuelnom sazivu Skupštine opštine, a 48 odbornika imaće priliku, na početku narednog zasedanja, da se izjasni da li žele da se ovaj predlog uvede u dnevni red, čime bi se omogućila rasprava o njegovom usvajanju.

Tekst predloga prenosimo u celosti:

PREDSEDNIKU OPŠTINE PREDSEDNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

Opštinska organizacija Srpskog pokreta Dveri predlaže donošenje Porodične deklaracije.

Imajući u vidu sledeće više nego porazne i zabrinjavajuće činjenice:

- Da se u prošloj, 2016. godini u Srbiji rodilo najmanje beba u prethodnih 100 godina;

- Da je broj stanovnika Srbije za 10 godina smanjen za 385.000;

- Da godišnje u Srbiji nestane opština srednje veličine od 35-40.000 stanovnika;

- Da prosečna porodica u Srbiji ima samo jedno dete;

- Da prosečna starost stanovništva u našoj zemlji konstantno raste – u 2016. iznosila je 42,9 godina;

- Da je prosečna starost majke prilikom rođenja prvog deteta 30 godina;

- Da je prošle godine u Srbiji sklopljeno hiljadu brakova manje nego 2015. godine;

- Da statistički gledano umiremo od mnogih bolesti koje se mogu sprečiti i koje su posledica nezdravih načina života,

- da je porodica osnovna jedinica društva, koja ima pravo na zaštitu države i društva

Skupština opštine Stara Pazova donosi:

PORODIČNU DEKLARACIJU „Opština Stara Pazova – zaštitnik porodice“

kao osnovni dokument lokalne porodične politike kojim se izvršna vlast obavezuje da će štititi porodicu kao osnovnu jedinicu društva:

1. Porodica, utemeljena u bračnoj zajednici muškarca i žene, je prirodna i osnovna jedinica društva, starija od svake ideologije, religije i državnog uređenja, i kao takva ima pravo na zaštitu lokalne samouprave.

2. Smatramo da najveća opasnost sa kojom se naša opština suočava jeste upravo odumiranje stanovništva. Svaka vlast treba da postoji sa ciljem da pospeši natalitet i da zaštiti, ohrabri i pomogne porodice u odluci da imaju više dece.

3. Prioritet pri planiranju budžeta opštine biće izdvajanje za pomoć i podršku porodici, što podrazumeva i reformu lokalne poreske administracije u cilju
olakšica, smanjenja i ukidanja plaćanja poreza na imovinu za porodice sa više dece, posebno one koje su socijalno ugrožene.

4. Obezbedićemo da se pri plaćanju komunalnih usluga omoguće olakšice višečlanim i prezaduženim porodicama, a kroz lokalni ekonomski razvoj nastojati da se pruži podrška porodičnim firmama i zadrugama, a posebno povratku mladih na selo.

5. Opština će posebno podržavati privatna preduzeća koja će primenjivati proporodične principe u svom poslovanju, a prilikom zapošljavanja u opštinskoj administraciji, javnim preduzećima i ustanovama prioritet treba da imaju samohrane porodice, odnosno mogućnost da posao dobije bar jedan član porodice u kojoj niko nije zaposlen.

6. Putem javnih konkursa stimulisaćemo medijske sadržaje na lokalnim medijima koji promovišu vrednosti braka, porodičnog života i roditeljstva, zdrave načine života i bavljenje sportom.

7. Osnovaćemo opštinski Fond za podršku porodici i lečenju dece, koji će biti finansiran iz gradskog budžeta i od donacija, sa posebnim zadatkom da pomaže u lečenju teško bolesne dece.

8. Postaraćemo se da pravilnik o jelovniku u vrtićima i školama bude izmenjen po visokim standardima zdrave hrane i obezbedićemo besplatan parking za trudnice i višečlane porodice.

9. Pojačaćamo i proširiti ulogu savetodavnih centara pri medicinskim i obrazovnim centrima na temu zaštite zdravlja žena i posebno reproduktivnog zdravlja, kao i prevencije razvoja teških bolesti.

10. Učinićemo sve da svako naselje u našoj opštini ima odgovarajuće igralište za decu, da deca u predškolskom uzrastu dobiju mogućnost besplatnog letovanje i zimovanja, da roditelji više ne snose troškove boravka drugog i svakog sledećeg deteta u predškolskim ustanovama kao i besplatne udžbenike i prevoz u školskom uzrastu i veće finansijske podsticaje za studiranje.

OBRAZLOŽENjE

Analizirajući uzroke depopulacije i konkretne mere u borbi protiv ove „bele kugeˮ, zaključili smo da se do dugoročnog rešenja može doći samo kroz posmatranje porodice kao osnovne jedinice društva. U sveobuhvatnoj podršci porodici je ključ rešenja demografskog problema. Supružnici u najvećem broju slučajeva imaju prirodnu želju za više od jednog deteta, ali iz brojnih razloga se ne odlučuju na takav korak. Među najvažnijim razlozima je nesigurnost u stabilnu budućnost, nerešeno stambeno pitanje, nedovoljna ukupna primanja porodice, itd. Prema važećem Ustavu i Porodičnom zakonu, kao i prema međunarodno prihvaćenim obavezama, Republika Srbija je dužna, a samim tim i opština Stara Pazova, da porodicu zaštiti kao osnovnu jedinicu društva. Pitanje zaštite porodice nije pitanje za jednu političku organizaciju, niti za jedan mandat skupštine opštine, predsednika opštine ili opštinskog veća. Pitanje zaštite i podrške porodici, i u širem kontekstu borbe protiv negativnih demografskih trendova, je pitanje opstanka. Zato smatramo da tema zaštite porodice
mora da nađe svoje mesto u lokalnoj politici i da treba formirati poseban skupštinski Odbor za zaštitu porodice. Naš dugoročni cilj je povećanje kvaliteta života bračnih parova sa decom i da naša opština postane „Opština Stara Pazova– zaštitnik porodice“. Uvešćemo svečano obeležavanje Dana porodice svake godine, sa ciljem da naša opština bude porodična opština - prijatelj beba, dece i porodice. Za praćenje sprovođenja ovih naših namera od strane izvršne opštinske vlasti zadužujemo budući skupštinski Odbor za zaštitu porodice.


Predsednik OO Srpskog pokreta DVERI Predrag Cvetinović