Učenica donela sekiru u osnovnu školu u Staroj Pazovi

Učenica šestog razreda OŠ Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi, u školu je donela sekiru koja joj je oduzeta pre nego što se dogodio veći incident.

Prema rečima direktora škole Janka Havrana osoblje škole je na vreme reagovalo i učenica je svom razrednom starešini dobrovoljno predala sekiru kada je otkriveno da je u njenom posedu.

U slučaj su uključeni odmah i policija, dom zdravlja i socijalna služba, a učenici je izrečena mera nedolaska u školu u trajanju od 20 dana.

Za sada nije poznat motiv učenice da u školu donese opasni predmet.