Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Najavljene mere štednje lokalne samouprave

Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, najavio je mere štednje, u okviru kojih će se pristupiti smanjenju troškova u mnogim oblastima vezanim za rad lokalne samouprave.

Radinović je rekao da će se mere štednje najpre uvesti kod troškova putovanja, troškova reprezentacije, potrošnje goriva u službenim automobilima i sličnim stvarima, kako bi se i pored manje raspoloživog novca završile najvažnije investicije koje se planiraju za naredni period.

Predsednik opštine je rekao i da mere štednje neće uticati na socijalni program, najavivši da će i ove zime opština najugroženijim porodicama pomoći podelom besplatnog ogreva i paketa sa hranom.

Direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević, takođe je potvrdio da je postignut dogovor sa lokalnom samoupravom, da mere štednje ne utiču na najvažnije projekte direkcije, koji su ranije najavljeni.

Na odluku da se počne sa uštedom sredstava gde god je to moguće, lokalna samouprava je morala da se odluči zbog novog rebalansa državnog budžeta, posle koga će sve lokalne samouprave raspolagati sa znatno manje sredstava nego ranije, objavljeno je na zvaničnom opštinskom sajtu.