Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Uvedena taksa za zaštitu životne sredine

Skupština opštine Stara Pazova donela je odluku o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine kojom se uvodi naknada za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje poslovne delatnosti.

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica imaju rok da do 31.03.2010. godine podnesu poresku prijavu za utvrđivanje obaveza po osnovu nove komunalne takse.

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa ovog linka ili na info pultu u zgradi Opštinske uprave.

Prijave se podnose na šalteru br. 1 u Opštinskoj upravi Stara Pazova (Svetosavska 11), a za sva obaveštenja možete se informisati lično u sobi br. 6 Opštinske uprave ili telefonom na broj: 022/363-384.