Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Podnošenje poreskih projava do kraja marta

Rok za podnošenje poreskih prijava poreza na imovinu za pravna i fizička lica ističe 31.03.2010.

Opštinska uprava – Odeljenje za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda poziva građane da prijave sve promene u imovini koje su nastale od 1992. godine i od dana podnošenja poreske prijave do 31.12.2009. godine, na obrascu PPI-2 – poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica. Obaveštavaju se i oni koji do sada nisu prijavili svoju imovinu da to učine najkasnije do 31.03.2010. godine.