Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Opet poskupela kablovska

Kablovska

Od prvog januara mesečna pretplata za Kopernikus kablovsku televiziju u Opštini Stara Pazova iznosi 900 dinara.

Opširnije...

Izađi, bori se i provedi se

Povodom svetskog dana borbe protiv side u utorak 1.12.2009. na Trgu dr Zorana Đinđića održaće se tribina pod nazivom "IZAĐI, BORI SE I PROVEDI SE".

Opširnije...

Skuplji put do Beograda

Lasta Srem PO Stara Pazova objavila je da su povećane cene karata na relacijama ka Beogradu i Inđiji za oko 13 procenata, dok će cene na međumesnim i opštinskim relacijama za sada ostati nepromenjene.

Opširnije...

Otvoren konkurs za regresiranje troškova prevoza za studente

Pravo na regresiranje troškova prevoza imaju studenti koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. imaju prebivalište na području opštine Stara Pazova,
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do sedišta ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima),
3. školuju se na teret budžeta,
4. prvi put upisuju godinu studija,
5. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete Republike Srbije, Izvršnog veća AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

Uz prijavu na Konkurs student podnosi:
1. fotokopiju lične karte ili uverenje o prebivalištu,
2. potvrdu ustanove visokog obrazovanja da se školuje na teret budžeta i da prvi put upisuje godinu studija u školskoj 2009/2010. godini,
3. fotokopiju indeksa (prva, druga i strana na kojoj je upisan poslednji semestar) i
4. fotokopiju štedne knjižice ili kartice tekućeg računa banke.

Konkurs je otvoren od 10. novembra 2009. do 4. decembra 2009. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u Pisarnici Opštinske uprave, Stara Pazova, Svetosavska broj 11.

Opštinska uprava će učesnike obavestiti o rezultatima Konkursa po okončanju istog.

Učesnicima Konkursa neće se vraćati priložena dokumenta.

Potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkurs možete preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova www.starapazova.eu

Prvi slučaj novog gripa u Staroj Pazovi?

Prema još uvek nezvaničnim informacijama, postoji mogućnost da je danas kod dvogodišnjeg deteta iz Stare Pazove potvrđeno prisustvo virusa tipa A H1-N1.

Opširnije...