Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Hrana za najugroženije izbeglice

Od 18. do 26. avgusta sva izbegla i raseljena lica mogu se prijaviti na konkurs koji je raspisala komisija za pomoć u paketima hrane za korisnike pomoći.

Konkurs se odnosi na dodelu paketa hrane izbeglim i interno raseljenim licima koja žive na teritoriji opštine Stara Pazova.

U skladu sa odlukom Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, pomoć će dobiti najugroženije porodice.

Više informacija o konkursu građani mogu dobiti preko poverenika za izbeglice, Jagode Blagojević, ili putem telefona na brojeve 022/310-534 i 022/310-170.