Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Konkurs za podelu besplatnih dečijih autosedišta

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u toku 2020. godine.

U Pozivu se navodi da pravo učešća imaju roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova čije prvo dete je rođeno tokom 2020. godine. 

Uz zahtev je potrebno priložiti: Dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Stara Pazova (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu), izvod iz matične knjige rođenih deteta (fotokopija).

Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave opštine Stara Pazova- Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7,30 do 15,00 časova i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.

Popunjen obrazac sa pratećom dokumentacijom potrebno je predati na pisarnici Opštinske uprave sa naznakom "Savet za bezbednost saobraćaja - za dodelu dečijih auto sedišta", ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Stara Pazova, Svetosavska 11, sa naznakom "Savet za bezbednost saobraćaja - za dodelu dečijih auto sedišta".  

Javni poziv otvoren je do 19. marta.