Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Rasipanje novca u Savetima mesnih zajednica

U utorak su na sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeni finansijski planovi svih mesnih zajednica.

Prema tim planovima iz opštinskog budžeta za svaku mesnu zajednicu biće izdvojeno između 5 i 18 miliona dinara.

Nas je zanimalo kako se ta sredstva troše i da li se u dovoljnoj meri koriste za uređenje javnih površina u naseljima.

Kao primer uzeli smo Staru Pazovu i naišli na podatke koji su u najmanju ruku veoma čudni.

Od nešto više od 18 miliona dinara koliki je ukupni budžet mesne zajednice, samo nešto više od 6 miliona biće potrošeno na uređenje i održavanje javnih površina i objekata, dok će čak 12 miliona biti potrošeno na administrativne poslove i troškove zaposlenih i čelnika saveta mesne zajednice.

Za plate i doprinose zaposlenih biće potrošeno ukupno 2 miliona 540 hiljada dinara, dok će najveći deo novca biti potrošen za razne usluge i druge troškove.

Stručne usluge koštaće 2 miliona dinara, reprezentacija 1,5 miliona dinara, usluge komunikacije (fiksni telefon, mobilni telefon, internet) koštaće čak 350 hiljada dinara, a administrativni materijal 500 hiljada dinara.

Predstavnici mesne zajednice na gorivo planiraju da potroše 400 hiljada dinara, a na materijale za posebne namene(potrošni materijal, baterije, čase i sl.) tačno milion dinara.

Na sličan način novac građana biće trošen i u drugim mesnim zajednicama, pa su usvajanje ovakvih finansijskih planova kritikovali pojedini opozicioni odbornici.

https://www.facebook.com/izborstarapazova/videos/656631251633605/

https://www.facebook.com/izbor.za.nasu.opstinu.nova.pazova/videos/927191171139358/