Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Otežano vodosnabdevanje

Vodovod

Direktor JP Vodovod i kanalizacija izdao je saopštenje u kome se navodi da je zbog slabijeg napona električne energije u nekim bunarima u Novoj Pazovi došlo do smetnji u radu.

Zbog ovih smetnji smanjen je kvalitet vodosnabdevanja, pa tehničke službe rade na otklanjanju problema kako bi se stanje u vodovodnoj mreži normalizovalo.