Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

135.godina staropazovačkih biblioteka

12. jula 1878. godine.
Čitaonica – Stara Pazova osniva se  na inicijativu Vladimira Hurbana i Nikole Pterovića. Vladimir Hurban je bio prvi predsedni ‘Čitaonice’ a Nikola Petrović drugi predsednik (od 1880.godine)
Čitaonica, u vreme osnivanja, broji 38 člnova (31 Srbin 7 Slovaka).
1930. godine Čitaonica je zatvorena.

11. 04. 1904 osnovana je Čitaonica zanatlija Srba.
Osnovali su je 17 zanatlija. Članovi Čitaonice su bile sami osnivač.
Čitaonica znatlija poseduje oko šesto naslova knjiga i ima pretplatu na devet listova.

Posle Prvog svetskog rata Čitaonicu zanatlija Srba preuzima Srpska čitaonica.
Srpska čitaonica bila je smeštena u prostorijama Kola srpskih sestara.
Kolo srpskih sestara nalazilo se u zgradi do srpske škole u srpskom kraju. Danas je ta zgrada deo škole(Vuka Karadžića br. 4).

1921 intelektualci su osnovali Čitalački klub – dobijali su jeftinije knjige i časopise 1933 sve knjige i imovinu predaju Sokolskom društvu.
Čitalački klub staropazovačkih intelektualaca prestaje sa radom 1939.godine.
Sedamdesetih  godine prošlog veka svu imovinu Srpske čitaonice preuzima Gradska biblioteka.
Zgrada u kojoj je smeštena Gradska biblioteka nalazila se na na ćošku Zmaj Jovine i bivše JNA ulice (Sada zgrada Kulturnog centra – Stara Pazova).

 

Slovačke bibliotečke i jezičke specifičnosti.

1905.godine osnovana je Slovačka čitaonica. Slovačka čitaonica bila je smeštena u samoj Slovačkoj crkvi. Imali su jednu prostoriju. Trajala je oko tri godine.
1923.godien obnavlja se Slovačka čitaonica. Iz crkve prebačena je u Slovački dom. Imala je 144 naslova i pretpalećna je bila na deset listova.

Slovački knjiž.jezik stvara Ljudovit Štur  1844.godine.

Biblioteku u okviru Nedeljne škole u Bačkom Petrovcu osnovao je Štefan Homola 1845 (najstarija javna biblioteka ovdašnjih Slovaka)

Među prve knjge ovdašnjih Slovaka spada knjiga Pesme za seosku omladinu Juraja Viktora Rohonja (1802) na ondašnjem slovačkom nezvaničnom književnom jeziku, čiju je kodifikaciju još 1787 započeo Anton Bernolak..

Kao 9-godišnji  (dakle oko 1893) Vladimir Hurban Vladimir je „izdavao“ rukom pisani časopis Mrav a prvu svoju knjigu Pazovské čítanie (Pazovačko štivo)štampaoje 1932godine.

Prva slovačka štamparija osnovana je u Bačkom Petrovcu 1919
Nekoliko zanimljivosti iz naše prošlosti
1903 Nikola Petrović je izabran za poslanika u Skupštini Srbije u Beogradu.
Jedan jedini put Nikola je govorio u skupštini. Reči su mu bile: „Zatvorite prozor. Promaja je.“
Otac Nikole Petrovića zvao se Janko. Nikola je imao sina Savu. Sava nije imao dece a oženio je ženu sa detetom.
1892 godine u Staroj Pazovi bio je Nikola Tesla.
Dokaz za to je željeznička karta koju je Nikola kupio na željezničkoj stanici Stara Pazova 1892-godine.
Karta se čuva u Muzeju Nikola Tesla.

 

 

                                                                                                 Dejan Pavkov