Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Zoran Luković, Sektna delovanja

Gost tribune, koju je organizovalo Udruženje roditelja uz svesrdnu podršku Srpskih Dveri iz Nove pazova, Zoran Luković, glavni policijski savetnik,  govorio je  o delovanju sekti u Srbiji

Samo predavanje je bilo krajnje nepovezano i nejasno. Dugo je trebalo prisutnima da shvate, uključujući i autoru ovih redova, o kakvim je sektama uopšte reč. Toliko zbijeno informacijama predavanje je delovalo kao da predavač uopšte ne zna o kojoj temi govori.

Međutim, kada se slegnu utisci i poslušaju koncizni odgovori koje je predavač dao novinarki Vesni Miletić, koja je vrlo umešno i pripremljeno vodila sagovornika ka zaključku koji ju je zanimao, vidi se da predavač itekako zna o čemu govori.

Predavač je bio, na samom predavanju u intervjuu ne, opterećen suptilnošću problematike o kojoj govori. Problematika je toliko osetljiva da se lako mogu prozvati oni koje se ne želi prozvati jer jednostavno nisu umešani. Uza svu volju predavača da nikoga ne prozove ipak u tome nije uspeo.

O čemu je gosp. Zoran Luković govorio?

Pojam sekta se danas, u policijskom žargonu, odnosi na pojedince, ne na grupe koje vršljaju po Srbiji, već pojedince. Tih pojedinaca ima preko hiljadu u Srbiji.

Znači: nije reč o sektama kao grupama, to je sve manje životni stil savremenog društva, već o pojedincima koji se bave sektnim delovanjemmanipulišući slabostima i ambicijama ljudi.
Sektno delovanje nije više toliko manifestno kroz verske forme.

Iz religijskog ‘verujem’ zadržan je princip da je u pitanju da se manipulatoru treba verovati tj. da iza onog što on, prevarant, govori stoji upravo to što on i kazuje.  Savremeni manipulanti manje koriste verske floskule /gurui, novi Isusi/ već uglavnom manipulišu kroz terapijske i pomagačke usluge i profesije.

Sektnim delovanjem obuhvaćeni su svi uzrasti. Deca, studenti, ljudi srednjih godina i staračka domaćinstva.
Suština prevare nije u prevari već u prevarantu, manipulatoru. ‘Gospodar situacije je onaj koji vara a ne prevara’.

Manipulator bira koju prevaru, manipulaciju, će da koristi da bi došao do svog cilja. Bilo da je u pitanju novac, nekretnina ili seksualna usluga.

Kod mladih je reč o moralnoj i duhovnoj prevari.
Mladima je sistem vrednosti ozbiljno pomeren sa tradicionalnih vrednosti. „Proverenih novih vrednosti nemamo,“ kaže Luković
Mladi traže novo, drugo, drugačije, i vrlo su prijemčivi i osetljivi na primanja nametnutih vrednosti od strane manipulatora.
Mladima se apsolutno manipuliše preko interneta.

Novog a proverenog od vrednosti nema te mladi prihvataju, kao prvu vrednost, izazov buntovništva.
Buntovništvo iz razloga ne sagledavanja novih vrednosti bi se moglo označiti kao sektno delovanje.

Mladi su uvek bili skloni buntovništvu. To je prirodna pozicija mladosti.

Ako mladi buntovnici od proverenih vrednosti prihvate samo jednu – čast – ako u svoja buntovništva unesu svoju čast – tada nisu u poziciji da se njima manipuliše a najmanje će se desiti situacija da sami učestvuju u sektnom delovanju kao manipulatori.

Satanistička sekta, najpogubnija sekta hrišćanstva, nema više sektno delovanje kao poseban grupni entitet. Sektno delovanje satanista je prisutno, znači, ne kroz grupu već kroz pojedince.
Pojedinci satanisti su stvorili mnoštvo nijansi pravaca satanizma koje preko Interneta plasiraju u svest mladih i dodatno dezorjentišu vrednosne sisteme postupanja mladih i njihove ambicije.
Nekontrolisano vreme koje mladi provode pored Interneta treba kontrolisati.

Roditelja i roditelji roditelja koji provode u FB komunikaciji pola budnog vremena svoga života teško da mogu da kontrolišu svoju decu i unuke.

Pored takvih roditelja perfidno zakamulirani prevaranti u terapijske, dobrotvornerne ili pomagačke misije, prolaze sa nepodnošljivom lakoćom postojanja.

Da se sektno delovanje, manipulacija slabostima i ambicijama pojedinaca, širi i ozbiljno ugrožava stvaralačke potencije čoveka može se sa sigurnošću zaključiti iz predavanja Zorana Lukovića.

Organizatorima sličnih predavanja preporučio bih da predavaču omoguće korišćenje nekih pomagala koje predavači treba da koriste u amfitearskom izlaganju.
Odgovarajući slajdovi bi pomogli predavaču da bude koncentrisan na temu a slušaocima da koriste još jedno čulo koje je itekako potrebno za praćenje a i samo razumevanja ključnih intencija predavača.

Ovakve tribine treba negovati. Do realizacije da tribina postane tradicija.
Ne treba biti orginalan kada je organizacija tribina u pitanju. Ne vidim razloga da se predavanja Kolarčevog univerziteta iz Beograda ne repliciraju kod nas.
I malo više poštovati slušaoce.
To poštovanje se iskzuje tako da se ne samo tema zna nešto vremena unapred već i teze koje će predavač zastupati.
Nije to mnogo zahteva da se jedna odlična ideja učini perfektnom.

 

                                                                                                     Dejan Pavkov